Dødsfald

Der er mange ting, man skal, når man sidder midt i chokket, sorgen og savnet. I kirken er vi vant til at hjælpe med både det praktiske og med tankemylderet og tomheden.

Dødsanmeldelser fra sygehus kommer normalt elektronisk til kordegnen. Andre dødsanmeldelser afleveres hurtigst muligt på kirkekontoret (evt. i postkassen i døren) - de kan evt. indscannes i forbindelse med indsendelse af begravelsesanmodningen.

Hvis du/I ønsker en kirkelig bisættelse/begravelse, henvender I eller bedemanden jer til en af præsterne for at aftale nærmere:

Konst. sognepræst Margrethe Tøttrup tlf. 29 13 01 91

 

 

Ikke medlem?

I udgangspunktet markerer man ved ikke at være medlem af folkekirken, at man ikke ønsker en kirkelig handling ved sin død, og det plejer vi at respektere. Der kan i ganske særlige tilfælde dispenseres efter aftale med præsten/begravelsesmyndigheden (KB).

 

Begravelsesmyndighed

Det er et levn fra dengang, præsten var en af de få i sognet (hvis ikke den eneste), der kunne skrive, at en del af personregistreringen ligger hos præsten/kordegnen.

Det er vores opgave at sikre os, at alt omkring et dødsfald foregår ordentligt og efter gældende lovgivning.

Begravelsesmyndighedens afgørelse kan ankes til Skifteretten.